Festiwal Muzyki Młodej Białorusi BASowiszcza 2011

 

  SOBOTA 23.07.2011

11:00 Warsztaty szablonu

12:00 Kino Festiwalowe

15:30 Wolna scena

17:00 Ogłoszenie wyników konkursu / koncert laureata nagrody Grand Prix

18:00 Beton

19:00 DakhaBrakha&Port Mone

20:30 Tymon&Transistors

22:00 Neuro Dubel

23:30 IQ48

00:30 Znich

 NIEDZIELA 24.07.2011

12:00 Kino Festiwalowe

15:00 Prezentacja prac powstałych podczas warsztatów

 Festiwal Muzyki Młodej Białorusi BASowiszcza organizowany jest nieprzerwanie od 1990 roku na leśnej polanie „Baryk” (po pol. Boryk) w Gródku k. Białegostoku. Jest największym i najstarszym festiwalem białoruskiej muzyki rockowej na świecie. Nazwa festiwalu pochodzi od białoruskiego akronimu nazwy organizatora BAS - Bielaruskaje Abjadnannie Studentau - BASowiszcza*, do którego dołączono formant - iszcza (pl. -isko). W dosłownym tłumaczeniu: Basowisko.

Białoruskie Zrzeszenie Studentów (BZS) powstało w 1981 roku i jest organizacją pozarządową, skupiającą młodzież akademicką narodowości białoruskiej. Działacze BZS, podobnie jak członkowie siostrzanej organizacji NZS, brali czynny udział w walce z systemem komunistycznym. W wolnej Polsce BZS skupia się głównie na działalności kulturalnej, społecznej i oświatowej. Aktualnie organizacja działa przy ośrodkach akademickich w Białymstoku i Warszawie.

BASowiszcza to przede wszystkim prezentacja zespołów mniejszości białoruskiej zamieszkującej Białostocczyznę – w przeszłości były to m.in. - R.F. Braha, Kardon, The Dvery, Wiadro, zaś obecnie Zero-85, Rima, 5set5, Beton. W przeważającej większości gwiazdy BASowiszcza i młode zespoły biorące udział w konkursie to goście zza wschodniej granicy. W związku z panującym na Białorusi od 17 lat reżimem Łukaszenki festiwal w Gródku to zarówno dla białoruskich wykonawców jak i publiczności jedna z nielicznych okazji do swobodnej ekspresji artystycznej, wolności obywatelskiej i obyczajowej.

Od początku istnienia festiwalu jednym z jego głównych zadań jest tworzenie swoistego mostu ponad podziałami, budowanie dialogu i partnerstwa młodego pokolenia Białorusinów i Polaków. Od 1993 roku na scenie w Baryku publiczność białoruska i polska mogła zobaczyć i usłyszeć występujące obok siebie następujące gwiazdy: Ulis, Nowaje Nieba, Mroja, Krama, Deviation, N.R.M., ZET, Pomidoroff, Neuro Dubel, Lyapis Trubetskoy, Gurzuf, Troitsa, Kriwi, Palac, Drum Extasy, KULT, Armia, Proletaryat, Pidżama Porno, Acid Drinkers, Illusion, Lao Che, C.K.O.D., KSU, Lipali i wiele innych.

W przeszłości festiwal wspierany był niejednokrotnie przez malarza prof. Leona Trasewicza. W latach osiemdziesiątych był on działaczem i jednym z założycieli BZS. Jest autorem znaku (logo) organizacji, graficznego opracowania kilku edycji festiwalu (plakat, scenografia), jak i wielu innych form kreacji artystycznej towarzyszących różnym formom działalności BZS.

Basowiszcza jest przedsięwzięciem niekomercyjnym, a wstęp na imprezę jest bezpłatny.

Głównym sponsorem festiwalu pozostaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - jednostka odpowiedzialna za finansowanie działalności kulturalnej mniejszości narodowych w RP.

http://basowiszcza.org

© Brutaleast | Design by: LernVid.com